سه شنبه 2 مرداد 1403

 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگهي درهموطن 
اخبار در موبايل 
آرشيو روزنامه 
تماس با ما 

چرا در تابستان سرما می‌خوریم؟

از خواب بیدار می‌شود؛ اما به قدری سر و بدنش درد می‌کند که حتی نمی‌تواند از جایش بلند شود. به مادرش می‌گوید: «مامان حالم خوب نیست فکر کنم از باد کولر سرما خوردم!»سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

 
اخبار جاده تندرستی هفته

اخبار جاده تندرستی ماه

 

نمايش اخبار در تاریخ :

روز ماه سال

از 20/4/1403 تا 2/5/1403
 چرا در تابستان سرما می‌خوریم؟
1/5/1403 - ساعت 14:32
سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

از خواب بیدار می‌شود؛ اما به قدری سر و بدنش درد می‌کند که حتی نمی‌تواند از جایش بلند شود. به مادرش می‌گوید: «مامان حالم خوب نیست فکر کنم از باد کولر سرما خوردم!»سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

 1/5/1403 - ساعت 14:32
چرا در تابستان سرما می‌خوریم؟
سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

از خواب بیدار می‌شود؛ اما به قدری سر و بدنش درد می‌کند که حتی نمی‌تواند از جایش بلند شود. به مادرش می‌گوید: «مامان حالم خوب نیست فکر کنم از باد کولر سرما خوردم!»سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

 
 چرا در تابستان سرما می‌خوریم؟
1/5/1403 - ساعت 14:32
سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

از خواب بیدار می‌شود؛ اما به قدری سر و بدنش درد می‌کند که حتی نمی‌تواند از جایش بلند شود. به مادرش می‌گوید: «مامان حالم خوب نیست فکر کنم از باد کولر سرما خوردم!»سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

 1/5/1403 - ساعت 14:32
چرا در تابستان سرما می‌خوریم؟
سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

از خواب بیدار می‌شود؛ اما به قدری سر و بدنش درد می‌کند که حتی نمی‌تواند از جایش بلند شود. به مادرش می‌گوید: «مامان حالم خوب نیست فکر کنم از باد کولر سرما خوردم!»سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

 
 چرا در تابستان سرما می‌خوریم؟
1/5/1403 - ساعت 14:32
سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

از خواب بیدار می‌شود؛ اما به قدری سر و بدنش درد می‌کند که حتی نمی‌تواند از جایش بلند شود. به مادرش می‌گوید: «مامان حالم خوب نیست فکر کنم از باد کولر سرما خوردم!»سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

 1/5/1403 - ساعت 14:32
چرا در تابستان سرما می‌خوریم؟
سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

از خواب بیدار می‌شود؛ اما به قدری سر و بدنش درد می‌کند که حتی نمی‌تواند از جایش بلند شود. به مادرش می‌گوید: «مامان حالم خوب نیست فکر کنم از باد کولر سرما خوردم!»سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

 
 چرا در تابستان سرما می‌خوریم؟
1/5/1403 - ساعت 14:32
سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

از خواب بیدار می‌شود؛ اما به قدری سر و بدنش درد می‌کند که حتی نمی‌تواند از جایش بلند شود. به مادرش می‌گوید: «مامان حالم خوب نیست فکر کنم از باد کولر سرما خوردم!»سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

 1/5/1403 - ساعت 14:32
چرا در تابستان سرما می‌خوریم؟
سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

از خواب بیدار می‌شود؛ اما به قدری سر و بدنش درد می‌کند که حتی نمی‌تواند از جایش بلند شود. به مادرش می‌گوید: «مامان حالم خوب نیست فکر کنم از باد کولر سرما خوردم!»سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

 
 چرا در تابستان سرما می‌خوریم؟
1/5/1403 - ساعت 14:32
سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

از خواب بیدار می‌شود؛ اما به قدری سر و بدنش درد می‌کند که حتی نمی‌تواند از جایش بلند شود. به مادرش می‌گوید: «مامان حالم خوب نیست فکر کنم از باد کولر سرما خوردم!»سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

 1/5/1403 - ساعت 14:32
چرا در تابستان سرما می‌خوریم؟
سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

از خواب بیدار می‌شود؛ اما به قدری سر و بدنش درد می‌کند که حتی نمی‌تواند از جایش بلند شود. به مادرش می‌گوید: «مامان حالم خوب نیست فکر کنم از باد کولر سرما خوردم!»سرما خوردگی در تابستان یکی از بیماری‌های ویروسی است که بسیاری از افراد از ابتلا به آن تعجب می‌کنند.

 
 درمان سریع و خانگی مسمومیت غذایی؛ چی بخوریم که خوب باشد
27/4/1403
-مواجهه با مسمومیت غذایی که ممکن است ناشی از خوردن یک غذای ناسالم در بیرون از خانه باشد، می‌تواند تجربه‌ای را برای شما رقم بزند که با علایمی مانند تهوع، استفراغ، اسهال و درد شکم همراه است. در حالی که تماس با اورژانس یا فوریت‌های پزشکی در موارد مسمومیت شدید بسیار مهم است، چندین درمان خانگی می‌تواند ناراحتی را کاهش دهد و به بهبود مسمومیت تا رسیدن به مراکز درمانی در صورت نیاز کمک کند.

-مواجهه با مسمومیت غذایی که ممکن است ناشی از خوردن یک غذای ناسالم در بیرون از خانه باشد، می‌تواند تجربه‌ای را برای شما رقم بزند که با علایمی مانند تهوع، استفراغ، اسهال و درد شکم همراه است. در حالی که تماس با اورژانس یا فوریت‌های پزشکی در موارد مسمومیت شدید بسیار مهم است، چندین درمان خانگی می‌تواند ناراحتی را کاهش دهد و به بهبود مسمومیت تا رسیدن به مراکز درمانی در صورت نیاز کمک کند.

 27/4/1403
قهوه با چه داروهایی تداخل دارد
آیا قهوه بر داروهای ضد افسردگی، فشار خون، تیروئید و دیابت تاثیر دارد یا نه و این نوشیدنی را به چه داروهایی نباید مصرف کنیم؟

آیا قهوه بر داروهای ضد افسردگی، فشار خون، تیروئید و دیابت تاثیر دارد یا نه و این نوشیدنی را به چه داروهایی نباید مصرف کنیم؟

 
 چه کار کنیم که زیاد شیرینی نخوریم
27/4/1403
شاید شما هم جزو کسانی باشید که نتوانید به مصرف گاه و بی‌گاه شیرینی‌جات «نه» بگویید. شاید بارها تصمیم گرفتید که دیگر سراغ خوردن شیرینی نروید تا این عادت را ترک کنید اما موفق نشدید و باز هم میل به شیرینی رهایتان نکرده است.

شاید شما هم جزو کسانی باشید که نتوانید به مصرف گاه و بی‌گاه شیرینی‌جات «نه» بگویید. شاید بارها تصمیم گرفتید که دیگر سراغ خوردن شیرینی نروید تا این عادت را ترک کنید اما موفق نشدید و باز هم میل به شیرینی رهایتان نکرده است.

 24/4/1403
5 ترفند آسان برای داشتن پوست سالم
برای کمک به شما برای داشتن پوستی سالم و درخشان، 5 نکته و ترفند را گردآوری کرده ایم که می تواند شما را در مسیر درستی برای داشتن پوستی عالی قرار دهد.

برای کمک به شما برای داشتن پوستی سالم و درخشان، 5 نکته و ترفند را گردآوری کرده ایم که می تواند شما را در مسیر درستی برای داشتن پوستی عالی قرار دهد.

 
 5 ترفند آسان برای داشتن پوست سالم
23/4/1403
برای کمک به شما برای داشتن پوستی سالم و درخشان، 5 نکته و ترفند را گردآوری کرده ایم که می تواند شما را در مسیر درستی برای داشتن پوستی عالی قرار دهد.

برای کمک به شما برای داشتن پوستی سالم و درخشان، 5 نکته و ترفند را گردآوری کرده ایم که می تواند شما را در مسیر درستی برای داشتن پوستی عالی قرار دهد.

 
     
   
     
     
    ::  تماس با ما  ::  درباره ما  ::  sitemap  ::  آگهي درهموطن  ::
کليهء حقوق متعلق است به روزنامهء هموطن سلام. ۱۳۹۳ - ۱۳۸۳
طراحی و اجرای سايت : شرکت به نگار